ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Οι υπηρεσίες υγείας και η ιατρική φροντίδα υπάρχουν για να καλύ­πτουν τις ανάγκες υγείας κάθε κοινωνίας. Οι κοινωνίες όμως αλλάζουν και μαζί τους αλλάζουν οι ανάγκες υγείας και οι προσδοκίες του πληθυσμού για φροντίδα και περίθαλψη. Είναι δε φυσικό, αυτές οι αλλα­γές να παρασύρουν προς νέους προσανατολισμούς και τα συστήματα υγείας, που έτσι και αλλιώς δεν παραμένουν σε ακινησία αλλά συνε­χώς εξελίσσονται, υποχρεωμένα από ευρύτερες διεργασίες όπως είναι η ανάπτυξη της οικονομίας και της τεχνολογίας ή από εσωτερικές δυ­νάμεις όπως είναι οι φωτεινές εμπνεύσεις και η άοκνη προσφορά ορι­σμένων λειτουργών τους…(όλο το άρθρο βρίκεται στο παρακάτω Link)

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Αρέσει σε %d bloggers: