Archive for the ‘ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΘΡΑ’ Category

ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

«η εφαρμογή της θεωρίας της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς στην κατανόηση της συμπεριφοράς συστηματικής λήψης μέτρων για την πρόληψη του καρκίνου τραχήλου της μήτρας»

Ευστρατία Μούρτου[1],Φώτης Αναγνωστόπουλος[2]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η προάσπιση και η προαγωγή της υγείας, προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή του ατόμου και την υπευθυνότητά του απέναντι στον εαυτό του και στο κοινωνικό σύνολο. Παρότι η υγειονομική διαφώτιση και η ενημέρωση αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για την εφαρμογή μέτρων προστασίας της υγείας, δεν είναι πάντα επαρκείς. Σε μεγάλο βαθμό η συμπεριφορά του ατόμου σε θέματα πρόληψης επηρεάζεται από τη στάση και την πρόθεσή του απέναντι στην εμφάνιση της συμπεριφοράς αυτής, καθώς και από την πίεση που ασκεί στο άτομο το οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον για την υιοθέτηση της συμπεριφοράς. Αυτούς τους παράγοντες συνεκτιμά η θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς, που αποτελεί ένα πλαίσιο κατανόησης και πρόβλεψης της συμπεριφοράς του ατόμου σε θέματα υγείας. Η ζωή χρειάζεται κατεύθυνση και σκοπό, ενώ σε κάθε στάδιο της απαιτείται να βρεθεί ένα νόημα στις ανθρώπινες πράξεις, που δεν θα πρέπει να είναι συνήθεια που καταστρέφει ή χρόνος που χάνεται. Χρειάζεται να ληφθούν αποφάσεις για το τι είναι ασφαλές και τι απειλητικό, τι είναι περισσότερο σημαντικό και τι λιγότερο. Για να γίνει αυτό είναι απαραίτητη η κατανόηση των ψυχολογικών, κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων που επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Απαιτείται αναθεώρηση και συνειδητός εκσυγχρονισμός των απόψεων και των κρίσεων για τον τρόπο ζωής, μέσω της ωρίμανσης και της δύναμης του ελέγχου των επιλογών. Συνέχεια

Καρκίνος μαστού και εγκυμοσύνη

O καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη αιτία θανάτου για τις γυναίκες στις μέρες μας. Σε όλο τον κόσμο η συχνότητά του παρουσιάζει αύξηση και πάνω από 1 εκατομμύριο νέες περιπτώσεις διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο. Συνέχισε εδώ

ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Οι υπηρεσίες υγείας και η ιατρική φροντίδα υπάρχουν για να καλύ­πτουν τις ανάγκες υγείας κάθε κοινωνίας. Οι κοινωνίες όμως αλλάζουν και μαζί τους αλλάζουν οι ανάγκες υγείας και οι προσδοκίες του πληθυσμού για φροντίδα και περίθαλψη. Είναι δε φυσικό, αυτές οι αλλα­γές να παρασύρουν προς νέους προσανατολισμούς και τα συστήματα υγείας, που έτσι και αλλιώς δεν παραμένουν σε ακινησία αλλά συνε­χώς εξελίσσονται, υποχρεωμένα από ευρύτερες διεργασίες όπως είναι η ανάπτυξη της οικονομίας και της τεχνολογίας ή από εσωτερικές δυ­νάμεις όπως είναι οι φωτεινές εμπνεύσεις και η άοκνη προσφορά ορι­σμένων λειτουργών τους…(όλο το άρθρο βρίκεται στο παρακάτω Link)

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Συνέχεια

Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Η στάθμιση της Υγείας ενός πληθυσμού αποτελεί προϋπόθεση για την ορθολογική αξιολόγηση των μέτρων που την επηρεάζουν, για τη διαμόρφωση των πολιτικών επιλογών και τον προγραμματισμό των διαδικασιών πραγμάτωσής τους… (όλο το άρθρο βρίκεται στο παρακάτω Link) Συνέχεια

test anticancer

Keep your diet low in total fat and very low in saturated fats. There are at least two ways in which dietary fat contributes to cancer. First, tumor cells need low density lipoproteins (LDL’s) to grow. Therefore, a diet that helps to lower LDL levels could keep potentially cancerous cells from growing. Eating fat also stimulates the production of bile, which is needed to digest fat. If a lot of bile is allowed to stagnate in the large intestine for a long period of time, it’s converted into apcholic acid, a proven carcinogen. Here are tips for eating not only less fat, but eating the right fats:
Eat less total fat. Limit your daily fat intake to no more than 20 percent of your total food calories. This means that if you average 2,500 calories a day, fat should provide no more than 500 of these calories. This means you should eat around 55 grams of fat per day, maximum. (On a 2,000 calories per day diet, you would eat about 45 grams of fat.) Συνέχεια

On the snow-clotted plains of central Sweden where Wotan and Thor, the clamorous gods of magic and death, once held sway, a young, self-deprecating gene therapist has invented a virus that eliminates the type of cancer that killed Steve Jobs.

‘Not «eliminates»! Not «invented», no!’ interrupts Professor Magnus Essand, panicked, when I Skype him to ask about this explosive achievement.

‘Our results are only in the lab so far, not in humans, and many treatments that work in the lab can turn out to be not so effective in humans. However, adenovirus serotype 5 is a common virus in which we have achieved transcriptional targeting by replacing an endogenous viral promoter sequence by…’